มีตังขอเชิญชวนลูกค้าชาร์โคลแซนด์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม วันเกิดเจ้านายรับทรายใช้ฟรี!!!!...